MISSION

On a mission with Containers of love

Containers of Love is een NGO (non governmental organization oftewel een niet gouvermentele organisatie) welke is begonnen met een missie vanuit een hart dat klopt voor een bijzonder land Libanon.

En belangrijker nog met een hart dat klopt voor de mensen in Libanon. Ongeacht religie, etniciteit, ras en geslacht. Hierdoor zijn we in staat om een hoog niveau van transparantie en neutraliteit te tonen bij de lokale NGOs in het veld.

MICROCREDIT AGRICULTURE

Een van onze missies is landbouw gerelateerd.

Libanon is een vruchtbaar land en heeft op agrarisch gebied ontzettend veel te bieden.

De Microkrediet AgriCulture projecten van Containers of Love richten zich op duurzame landbouwprojecten in Libanon. Hierbij helpen wij lokale boeren met het opbouwen van hun landbouwbedrijf door ze financieel te steunen in de aanschaf van landbouw materialen en het ontwikkelen van landbouwproducten.

Dit in samenwerking met diverse Nederlandse boeren en het Ministery of Agriculture Lebanon.

 

#lebanon #investinlebanon #agriculture #containersoflove 

 

I MATTER

Zoals u wellicht weet zijn we in Europa bevoorrecht met een uitstekende gezondheidszorgsysteem. Voor al onze medische hulpvragen kunnen we terecht bij huisartsen, ziekenhuizen en specialisten en veel van onze zorg wordt vergoed. Daar vertrouwen we in Nederland op. In Libanon echter, kampt men met onbetaalbare zorg. Helaas is het voor velen niet zo vanzelfsprekend om zorg en medicatie te krijgen. Vooral nu, vanwege de grote economische problematiek en inflatie in het land.

Alle Libanezen ondervinden deze problemen, maar bepaalde groepen worden nog harder getroffen. Zo worden kinderen met speciale behoeften vaak aan hun lot overgelaten. Gelukkig bestaan er diverse opvangcentra, zoals weeshuizen, die de zorg van deze kinderen op zich nemen. Hoe goed de intenties ook zijn achter dit type opvang: ouders en kinderen groeien uit elkaar. In veel gevallen distantiëren ouders zich uit pure nood van hun kind en blijft het kind achter met een leegte. Dit is een groot probleem in Libanon. Om deze reden is de I MATTER CAMPAGNE in het leven geroepen.

 

#lebanon #containersoflove #health #charity  #imatter

 

INVEST IN MY EDUCATION

Hulp aan studerende jongeren willen we niet uitsluiten. Door de economische instabiliteit kunnen velen de schooltoelagen niet bekostigen. Wij bij Containers of Love willen hiervoor een potje vrijhouden om jaarlijks een bepaald aantal studenten financieel te ondersteunen. 

#lebanon #education #scholarship #containersoflove 

I SHARE EDUCATION

In oktober 2020 zijn we gestart met het I Share Education project voor de kinderen in Libanon. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Met dit project geven we kinderen een schoolpakket, waardoor zij makkelijker het onderwijs kunnen volgen.

#lebanon #ishareeducation #backtoschool #containersoflove 

 

DONATIONS

PEACE

PRAYER

PREVENTION

About

Containers of Love is volledig transparant in haar werkwijze. Als u kijkt op onze social media, kunt u zien welke projecten er inmiddels al gerealiseerd zijn. Als u dit ook zo een geruststellende gedachte vindt en u wilt graag uw een steentje bijdragen: graag!

Dat kan door middel van een financiële donatie uit het hart op NL 12 ABNA 0102794251 ten name van Containers of Love. Wanneer u spullen heeft die van waarde kunnen zijn voor de mensen in nood, stuurt u dan een mail naar info@containersoflove.com.